Kontaktujte redakci>> Doporučte Grapevine přátelům>> Odhlásit se>> Ochrana soukromí>>
 
Doporuète Grapevine pøátelùm!
Myslíte si, že by nìkdo z vašich kolegù, známých a pøátel mohl mít zájem dostávat Grapevine na svùj e-mail? Pošlete jim doporuèení s odkazem na Grapevine. Vaši pøátelé obdrží níže uvedený e-mail a sami se rozhodnou, jestli chtìjí zkusit Grapevine. Dìkujeme, že chcete doporuèit Grapevine!
Vašim pøátelùm bude zaslán následující e-mail:
Ahoj!
Chci ti doporuèit Grapevine, bezplatný internetový èasopis plný èlánkù, zpráv, tipù a nápadù o cestování, volném èase, dobrém jídle a pití, zábavì a dalších aktivitách, prostì o tom, jak brát život z té lepší stránky. Grapevine obsahuje taky skvìlé soutìže a vybrané nabídky. VYZKOUŠEJ Grapevine. Pøihlaš se na: www.grapevine.cz
S pozdravem [Vaše jméno]
Poslat doporuèení!
Vaše jméno:
Vaše e-mailová adresa:
E-mail pøíjemce:
Z aktuálního čísla Grapevine:
Cinque Terre - Oáza kam se dá uprchnout>>
Začněte trénovat. a nevzdejte to hned za několik týdnů>>